• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี 2558

ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี 2558 วัดไทรงามจังหวัดพุทลง

ขออุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการสร้างวัดใหม่ในประเทศลาว

โครงการสร้างวัดใหม่ในประเทศลาว

การแข่งขันกีฬาบุคลากร

เรียนบุคลากรประจำสัีแดง

กำหนดการส่งวาระการประชุมวิชาสัญญจร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

อ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

ด้วยมารดานางพรกนก อินทศิริ ถึงแก่กรรม

ด้วยคุณแม่เพิ่ม บุญรังสี มารดา นางพรกนก อินทศิริิ (เพ็ญ)  บุคลากรก้องพัฒนานักศึกษาถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพ ณ 101/1 ม.2 บ้านแหลมสน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

กำหนดฌาปณกิจ วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ฌาปณสถาน วัดสุวรรณศีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

กำหนดการส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

กำหนดการส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

กำหนดเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ มกราคม

รายละเอียดเกียวกับงานประชุม ==================>   Download

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ ของท่านเข้าร่วมโครการ  ===========>  Download

ประกาศต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รับสมัครผุ้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีความสามารถในการทำบัญชีต้นทุนของโรงงานได้ สนใจติดต่อที่ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ 3/2 หมู่ 7 ถ.เก้าเส้ง ต.เขารูปช้าง อ.มือง จ.สงขลา 90000