• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 กับโครงการแข่งทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 10 ณ ห้อง 63204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหาณธุรกิจ ซึ้งมีสถานศึกษาต่างๆ สนใจส่งนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าร่วมแข่งขัน ซึ้

โครงการ ทำได้ ทำง่าย เพื่อเป็นผู้ประกอบการ

ในวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมย่อยคือ โครงการ ทำได้ ทำง่าย เพื่อเป็นผู้ประกอบการ โดยมีอาจารย์อัจฉรา รัตนมา และอาจารย์สาขาการจัดการ รวมเป็นวิทยากร ในการสอนการทำกระเป๋าเดโคขาด และการทำครอนแฟรค ณ บริเวณลานวัฒนธรรม กิจกรรมนี้เราจัดทั้ง 3 วัน

การประกวดหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงค่ำมีกิจกรรมย่อยคือ การประกวดหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง ณ เวทีกลาง คณะบริหารธุรกิจ และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่งไปครอง

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมย่อยคือ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ เป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้

Open House 2019

เมื่อวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงาน Open House 2019 โดยมีกิจกรรมย่อยต่างๆ มากมาย ดังนี้

ขอให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหาร สมาชิก และผู้สนใจเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาประจำคณะ สำนัก และสถาบัน รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 25,000 บาท

เชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล เชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยงาน รวมถึงแผนการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การแข่งขันร้องเพลง FBA AWARD Seasons2

การประกวดแข่งขันหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง