• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (Start Up) ปี 2559 (กลุ่มภาคใต้ชายแดน)

กำหนดการ

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2559 >>>>>>>> คลิ๊ก!!!

รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2559 >>>>>>>> คลิ๊ก!!!

รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 >>>>> คลิ๊ก!!!

 

 

ประมวลภาพ

คลิ๊ก!!!!