• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ชมรมจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ ออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดแหลมหาด อ.กระแสสินธุ์ สงขลา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรมจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดแหลมหาด อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือน้องนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมหาด โดยมีกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ โดยพี่ๆ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และปิดท้ายด้วยการมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับทั้งบุญและรอยยิ้มจากน้องๆ กันทั่วหน้า

Date: 
Saturday, 23 December, 2017 - 15:00