• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ออกแนะแนวโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแนะแนวศึกษาต่อด้วย

Date: 
Saturday, 23 December, 2017 - 15:15