• ภาษาไทย
    • English

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดย

นักศึกษาภาคปกติ จัดใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

นักศึกษาภาคสมทบ จัดใน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Monday, 25 June, 2018 - 16:15