• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม : หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม : หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ดังนี้

1.กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

2.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (สมโภชเทียนพรรษา) ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 3 July, 2018 - 15:15