• ภาษาไทย
    • English

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา (ชั้นปีที่ 1) เข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. - 20.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Wednesday, 4 July, 2018 - 09:45