• ภาษาไทย
    • English

ขอแจ้งคู่สัญญาการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการเปิดซองสอบราคาของการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัด เป็นคู่สัญญาประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ซึ่ง มีผลคุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2562

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 16 July, 2018 - 10:30