• ภาษาไทย
    • English

ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 1 ฉบับ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 12 October, 2018 - 10:45