• ภาษาไทย
    • English

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบเกี่ยวกับการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา เรื่อง ชี้แจงสมาชิกให้ทราบเกี่ยวกับการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!

Date: 
Friday, 12 October, 2018 - 12:15