• ภาษาไทย
    • English

จำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายชุดปฎิบัติราชการสีกากี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง แจ้งมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ต้องการเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ชุดปฎิบัติราชการสีกากี สามารถติดต่อซื้อได้ที่ งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 15:00