• ภาษาไทย
    • English

เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งบทความแนวปฎิบัติที่ดีในโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการเรียนรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัฒกรรม (KM : Innovation University)"

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งบทความแนวปฎิบัติที่ดีในโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการเรียนรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัฒกรรม (KM : Innovation University)" เปิดรับบทความในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

Date: 
Thursday, 15 November, 2018 - 15:15