• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ 2 ฉบับ (ศธ 0584/1382)

ฝ่ายวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำเนาหนังสือกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัฒกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

2. สำเนาหนังสือมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอเชิญส่งผู้บริหารสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ต้านภัยทุจริต"

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 23 November, 2018 - 10:00