• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1074)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลือกใบเสร็จรับ
2. ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 13 December, 2018 - 09:00