• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 3 January, 2019 - 15:45