• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาไทย จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนไปฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยียมและเยอรมนี จำนวนไม่เกิน 3 คน  สามารถดาวโหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand/ หัวข้อ RelatedDocuments/Templates โดยดำเนินการกรอกรายละเอียด รวบรวมใบสมัคร แล้วส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 10 January, 2019 - 15:45