• ภาษาไทย
    • English

การแข่งขันร้องเพลง FBA AWARD Seasons2

คณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขันร้องเพลง FBA AWARD Seasons2 ในงาน Open House 2019 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  โดยเปิดรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ อายุระหว่าง 18-25 ปี
 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ งานประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-317176 

 

รายละเอียดและใบสมัคร >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

 

Date: 
Sunday, 27 January, 2019 - 14:30