• ภาษาไทย
    • English

เชิญอบรมร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าอบรมร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม. โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800.- และชำระเงินก่อนวันที่ 5 เมษายน 2562 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 12 March, 2019 - 10:30