• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ส่งหนังสือมายังคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 "ทองกวาววิชาการ'62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร" ระหว่างวันที่  20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้ไม่เสนอผลงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-463-2724 และ 080-794-7664 หรือ email : council.staff123@gmail.com

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 9 April, 2019 - 15:30