• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 28 October, 2019 - 14:15