• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สุขอนามัยป้องกันภัย covid-19

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สุขอนามัยป้องกันภัย covid-19  โดยได้จัดทำอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Anti Covid-19)  ขึ้นโดยจะนำไปมอบให้กับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย และ วัดสระเกษ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อนำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

Date: 
Friday, 31 July, 2020 - 10:30