• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประมวลภาพกิจกรรม งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016

เมื่อวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จักกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016" โดยคณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การประกอบอาชีพอิสระกับด้วยการทำคอนเฟลก คาราเมล โดยอาจารย์อัจฉรา รัตนมา บูธนิทรรศการให้ความรู้ในเชิงบริหารธุรกิจ การนำผลงานนักศึกษาภาษาอังกฤษ โดย นายรัสมัน อะหลี นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด การบรรยายพิเศษในกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดยคุณกวาง ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

สามารถรับชมรูปอีกมากมายได้ที่ www.facebook.com/คณะบริหารธุรกิจ

Date: 
Monday, 29 February, 2016 - 10:45