• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รวมพลังแห่งความภัคดี

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภัคดี โดยมีกิจกรรมร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรสริญพระบารมีและนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Tuesday, 22 November, 2016 - 09:15