• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันอังคารที่ 29 พ.ย. 59 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภาพรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

Date: 
Tuesday, 29 November, 2016 - 14:00