• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นำโดย ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา คณะบริหารธุรกิจ โดย ผศ. ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี 

Date: 
Wednesday, 14 December, 2016 - 09:15