• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พีธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี 

Date: 
Wednesday, 14 December, 2016 - 15:45