• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหาณธุรกิจร่วมปาฐกถา หัวข้อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ พร้องแสดงสินค้าของกลุ่ม Start Up

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาปาฐกถา หัวข้อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ และเข้ามอบเงินกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี ในการนี้ มทร.ศรีวิชัยได้รับเกียรติ จาก สสว. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการStart up 2559 ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน นำโดย ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส และเจ้าหน้าที่โครงการ น.ส.มัลลวีร์ บัวทอง พร้อมด้วยผู้ประกอบการ "น้ำพริกสาวใต้" นางสาวนิสารัตน์ ลอยลิบ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานจากโครงการ Start up 2559 ต่อท่านนายกรัฐมนตรี ในการนี้ได้นำแสดงผลิตภัณฑ์น้ำฝรั่งคุณหญิง และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวร่วมแสดงต่อท่านนายกรัฐมนตรี โดยท่านนายกได้มีความสนใจชุดน้องหมาน้องแมว และสั่งซื้อสินค้าชุดน้องหมา จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ Start Up

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 15:45