• ภาษาไทย
    • English
EDUCATION
AWARD
FACILITIES

 

 Activity

 

 วีดีทัศน์แนะนำคณะ

 

 

 Upcoming Events

 

 Around Faculty

 

                      

                            
โครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

 

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักภาษีอาการในระดับปฏิบัติการ
(Tax Junior)

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

 

                 
โครงการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์                  
                   

 

 

             

 

 NEWS

 

 Education Calendar