• ภาษาไทย
    • English
EDUCATION
AWARD
FACILITIES

 

 Activity

 

 วีดีทัศน์แนะนำคณะ

 

 

 Upcoming Events

 

 Around Faculty

 

                      

                        
มอบอาหารให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ณ โณงพยาบาลสนาม สงขลา 2  

โครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

 

 

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักภาษีอาการในระดับปฏิบัติการ
(Tax Junior)

               
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.   โครงการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์              
                   

 

 

             

 

 NEWS

 

 Education Calendar