• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมัครงาน workventure

 

รายละเอียดห้องสอบสมรรถนะวิชาชีพ

รายชื่อนักศึกษา และห้องสอบ ที่ใช้สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศาลแรงงานภาค​ 9 จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์ อุทัยเลิศ (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา) ที่ได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการ​-กลุ่มวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​

Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : "ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)" สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 63212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง คือ 1.น

เชิญอบรมร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าอบรมร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม. โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800.- และชำระเงินก่อนวันที่ 5 เมษายน 2562 

 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี แจ้งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับดังนี้

1. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำนงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 ฉบับ

โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ"

มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" โดยกำหนดพิธี ทอดผ้าป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยจัดทอดผ้าป่า จำนวน 1,000,000 กอง กองละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา 

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดนมีผู้บริหาร อาจารย์และสโมสรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องขึ้น ณ สนามหญ้าเทียม ยูอารีน่า โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมที่จบไปหลายปีมาร่วมแ