• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฎิบัตการ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทางลิงค์ http://it.kku.ac.th/th/ 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเป

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ชิงเงินรางวัล มากกว่า 50,000 บาท โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 มกราคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าอมรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา

สำเนาหนังสือประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำเนาหนังสือประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือใส่กรอบงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562 บนรูปโปรไฟล์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เรื่อง ขอความร่วมมือใส่กรอบงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562 บนรูปโปรไฟล์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ในโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอมอบทุนการศึกษาในโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา เมื่อชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ประกาศผล

แจ้งสำรวจประเด็นคำถาม ประกอบการเสวนา "สร้างสุขและผูกพัน ก้าวไปด้วยกันกับ RUTS"

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ท่านสามารถเสนอประเด็นคำถามได้ที่ http://ir.rmutsv.ac.t

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1077)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/1078)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562