• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

อมรมสามเณร "การจัดการความรู้"

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมัครงาน workventure

 

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศาลแรงงานภาค​ 9 จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์ อุทัยเลิศ (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา) ที่ได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการ​-กลุ่มวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​

Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : "ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)" สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 63212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง คือ 1.น

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดนมีผู้บริหาร อาจารย์และสโมสรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องขึ้น ณ สนามหญ้าเทียม ยูอารีน่า โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมที่จบไปหลายปีมาร่วมแ

โครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “EQ กับการทำงานในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.62 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษากลุ่มว

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "หลาดแสงดาว"

 

สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรม ถนนศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "หลาดแสงดาว" ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ และ 1 - 2 มีนาคม 2562 ณ ถนนยะหริ่ง และถนนหนองจิก ย่านเมืองเก่าสงขลา

Chongqing University เยี่ยมคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเวลา 13.30 น.

การประกวด Mr. & Miss Business 2019

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประกวด Mr. & Miss Business 2019 ณ เวทีกลาง งาน Open House 2019 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นายบุรันช์รัตน์ หอมบุตร คว้ารางวัลชนะเลิศ Mr.