• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กับ สตง.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน "หลักสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ซึ่งจัดโดยสำนักเงินตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้รับเกียรต

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมบริการวิชาการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ  ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ลานสานศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน และประกวดการแสดงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ในงาน ลานศิลป์ถิ่นใต้ "หลาดพื้นบ้านลานวัฒนธรรม" ณ อาคารศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่

จัดบูธกิจกรรมงาน Open House รร.วรนารีเฉลิม

วันที่​ 13 กุมภาพันธ์​ 2563 งานแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ และงานแนะแนว​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ จัดบูทกิจกรรม​แนะแนว​การศึกษา​ต่อ และ​ประชาสัมพันธ์​หลักสูตรที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียน​วรนารีเฉลิม สงขลา

เข้าเยี่ยมชม A.P.K. Group

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท A.P.K. Furnishing Parawood Co.,Ltd และ บริษัท A.P.K.

ออกบูธแนะแนว ม.ว. Open House 2020

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ และงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในงาน ม.ว. Open House 2020 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ

MBA ศึกษาดูงาน APK Group

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่ ผู้ช่วยคณบดีงานบัณฑิตศึกษา ดร.ลมุล เกยุรินทร์ อาจารย์ผู้สอน และนางสาวศิราณี สุนทรวิจิตร เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอ.พี.เค.

โครงการค่ายการเรียนรู้บริหารธุรกิจสู่นักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิชาการและวิจัย ดำเนินจัดโครงการค่ายการเรียนรู้บริหารธุรกิจสู่นักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 จัดขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนางสาวกมลพร วรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดโครงการ และกล

ลงนาม MOA ระหว่าง APK&FBA

เมื่อเช้าวันที่ 29 มกราคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท เอ.พี.เค.

อบรม IC3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินจัดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้ด้านระบบสารสนเทศ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย