• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

รายละเอียดห้องสอบสมรรถนะวิชาชีพ

รายชื่อนักศึกษา และห้องสอบ ที่ใช้สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศาลแรงงานภาค​ 9 จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์ อุทัยเลิศ (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา) ที่ได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการ​-กลุ่มวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​

Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : "ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)" สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 63212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง คือ 1.น

โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ"

มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" โดยกำหนดพิธี ทอดผ้าป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยจัดทอดผ้าป่า จำนวน 1,000,000 กอง กองละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา 

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดนมีผู้บริหาร อาจารย์และสโมสรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องขึ้น ณ สนามหญ้าเทียม ยูอารีน่า โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมที่จบไปหลายปีมาร่วมแ

โครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “EQ กับการทำงานในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.62 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษากลุ่มว

การประกวด Mr. & Miss Business 2019

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประกวด Mr. & Miss Business 2019 ณ เวทีกลาง งาน Open House 2019 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นายบุรันช์รัตน์ หอมบุตร คว้ารางวัลชนะเลิศ Mr.

โครงการอบรมการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง 63507 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลณัฐ พรหมมณี นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 กับโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทีมอาเฮียหลี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ คว้ารางวัลในการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ในครั้งนี้ไปครอง คณะบริหา