• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

บริษัท ภัชลดาบ้านและที่ดิน เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 4 อัตรา

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "PIM 9th National and 2nd International Conference"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะดำเนินการจัดประชุมวิชา "PIM 9th National and 2nd International Conference" ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 4 ฉบับ (ศธ0584/235)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนัสือมายังคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด เรื่อง อบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 จำนวน 1 ฉบับ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ"

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม

ประกาศผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมัครงาน workventure

 

รายละเอียดห้องสอบสมรรถนะวิชาชีพ

รายชื่อนักศึกษา และห้องสอบ ที่ใช้สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศาลแรงงานภาค​ 9 จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์ อุทัยเลิศ (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา) ที่ได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการ​-กลุ่มวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​

Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : "ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)" สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 63212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง คือ 1.น

โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ"

มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" โดยกำหนดพิธี ทอดผ้าป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยจัดทอดผ้าป่า จำนวน 1,000,000 กอง กองละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา