• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา

ขอความอนุเคราะห์บริจาคโลหิต

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม" ในวันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในหลักสูตร บัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก, ป.โท, ป.ตรี

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียดแนบ

 

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ต่อ1)

บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562

ชี้แจงบัณฑิตเรื่องการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งหนังสือชี้แจงบัณฑิตเรื่อง "การสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2/2562

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

แจ้งรับชุดครุยวิทยฐานะ

พื้นที่สงขลา สามารถรับครุยวิทยฐานะ ได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 15.30 น.

กิจกรรม 100 วัน การถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง กิจกรรม 100 วัน การถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 

ขอความอนุเคราะห์ฝากตัวอย่างของที่ระลึกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่าย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ฝากตัวอย่างของที่ระลึกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่าย