• ภาษาไทย
    • English

สาขาการจักการ

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศาลแรงงานภาค​ 9 จ.สงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์ อุทัยเลิศ (อดีตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา) ที่ได้นำนักศึกษาสาขาการจัดการ​-กลุ่มวิชาการทรัพยากรมนุษย์ ​คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องขึ้น ณ สนามหญ้าเทียม ยูอารีน่า โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมที่จบไปหลายปีมาร่วมแ

โครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “EQ กับการทำงานในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.62 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษากลุ่มว

โครงการ ทำได้ ทำง่าย เพื่อเป็นผู้ประกอบการ

ในวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมย่อยคือ โครงการ ทำได้ ทำง่าย เพื่อเป็นผู้ประกอบการ โดยมีอาจารย์อัจฉรา รัตนมา และอาจารย์สาขาการจัดการ รวมเป็นวิทยากร ในการสอนการทำกระเป๋าเดโคขาด และการทำครอนแฟรค ณ บริเวณลานวัฒนธรรม กิจกรรมนี้เราจัดทั้ง 3 วัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาประจำคณะ สำนัก และสถาบัน รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 25,000 บาท

ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

1. ห้ามนำรถยนต์แลยานยนต์ จอดค้างคือภายในมหาวิทยาลัย หากพบเห็นรถที่จอดค้างคืน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทันที

ผลการพิจารณาที่พัก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งผลพิจารณาที่พักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ประเภท ก เลขที่ 22 ซอย 2 ถ.ราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณา คือ นางอุทัยรัตน์  จิตรมั่นธรรม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอส่งสำเนากรมธรรม์อุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ตกองพัฒนานักศึกษา ขอส่งสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561 มาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ชิงเงินรางวัล มากกว่า 50,000 บาท โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 มกราคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าอมรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา