• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 "ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ"

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 "ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ" 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/385)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง นำเสนอแพ็คเกจการจัดประชุมต่อเนื่อง

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/399)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/378)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

 

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึก

เปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 และรอบที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 และรอบที่ 5 

 

ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ของส่งสำเนาหนังสือ ที่ว่าการอำเภอสิเกา เรื่อง ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหาดปากเมง อ.สำเกา จ.ตรัง