• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการเข้าพักอาศักที่พักของทางราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการเข้าพักอาศักที่พักของทางราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา พ.ศ.2560 สามารถดาวโหลดเอกสารได้จาก http://general.rmutsv.ac.th

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบสรรมถนะด้านภาษาต่างประเทศ พื้นที่สงขลา

ตามที่ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ http://libarts.rmutsv.ac.th/lc/

หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการใช้รถราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการใช้รถราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560 "BEST PRACTICE AWARDS 2017"

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560 "BEST PRACTICE AWARDS 2017" 

 

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม และ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ถนนราชดำเนินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

แบบฟอร์ม "ขออนุญาตใช้รถราชการ"

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งแบบฟอร์ม "ขออนุญาตใช้รถราชการ" สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://general.rmutsv.ac.th

 

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017"

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วท. เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017"

 

ขอให้เสนอโครงการวิจัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาหนังสือจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

 

การอบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษ

สมาคมศูนย์วิชาการไทย - ออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ 3 หลักสูตร