• ภาษาไทย
    • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียน ๐๕ และ ๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียน ๐๕ และ ๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเออกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมความรู้งานประกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมความรู้งานประกันฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ไม้กั้นรถยนต์ แบบ Bluetooth โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ไม้กั้นรถยนต์ แบบ Bluetooth  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างห้องเรียน อาคาร 04,06 และ 51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างห้องเรียน อาคาร 04,06 และ 51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสาร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP จำนวน 2 คัน เดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ไปยัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - -๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP จำนวน 2 คัน เดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ไปยัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - -๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเรือ จากศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงฟักลูกปูบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร ไปยังเกาะหนูเกาะแมว ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเรือ จากศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงฟักลูกปูบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร ไปยังเกาะหนูเกาะแมว ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)