• ภาษาไทย
    • English

ระบบ VDO Call

VDO Call ติดต่อเจ้าหน้าที่

คณะบริหารธุรกิจ
ช่องทางการ VDO Call ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามปัญหา หรือข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Google Meet

ช่วงเวลาการให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 


 

การให้บริการ VDO Call
Click !!!
รหัสเข้าร่วม Google Meet (mqo-pnxv-ryx)

 

 

 

การติดต่อช่องทางอื่น ๆ

 

ไฟล์:Facebook Logo (2019).png - วิกิพีเดีย

 เพจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชั

074-317105 กด 0 ขอสายงานวิชาการ

กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องและสอบถามข้อมูลผ่าน Google form

ติดตามคำร้อง

 

คำสำคัญ : tags: 
ระบบ VDO Call ติดต่องานวิชาการผ่าน VDO Call ด้วย Google Meet
Date: 
Monday, 19 July, 2021 - 09:30