• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA)

รายละเอียด: 

ฝ่ายวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA)" มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!!

Date: 
Thursday, 14 December, 2017 - 13:45