• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด: 

งานวิเทศสัมพันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการจัดโครงการด้านภาษาต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์และทัศนคติเชิงบวกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ >>>>>>> คลิ๊ก<<<<<<<

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 14 December, 2017 - 15:45