• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทุน 2018 Indonessian Arts and Culture Scholarship (IACS)

สถานทูตอินโดนิเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ ทุน 2018 Indonessian Arts and Culture Scholarship (IACS) สำหรับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยสามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!

Date: 
Thursday, 14 December, 2017 - 15:45