• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ หาดใหญ่ โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากกับมหาวิทยาลัยฯด้วย 

 

Date: 
Saturday, 23 December, 2017 - 15:00