• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการอบรม 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ IT Librarian Junior ปี 2 จัดในวันที่ 26 มกราคม 2561 

2.โครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0 จัดในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

3.โครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ สำหรับงานประชุมวิชาการ จัดในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

สามารถสอบถามได้ที่ 074-317669 เบอร์มือถือ 088-398-1231 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.tsu.ac.th

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 29 December, 2017 - 10:45