• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง ทุกวันอังคาร และแต่งการด้วยผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมืองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วันหรือในวันสำคัญต่างๆ 

 

Date: 
Wednesday, 3 January, 2018 - 16:00