• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2561

กองกลางสำนักงานอธิการบดี ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 150 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และร่วมพิธีกล่าวสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณวงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 8 January, 2018 - 13:15