• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม" ประจำปี 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดดำเนินโครงการสัปดาห์วิชาการ "LED @Songkhla Fair 2018" ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีกิจกรรมเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม" ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดประกวดในวันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 5 February, 2018 - 13:00