• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง ตามเวลาในประเทศไทย) 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 5 February, 2018 - 14:00