• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/92)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เรื่อง ขอเชิญทำบุญรับเป็นเจ้าภาพภัณฑ์เทศน์และทำบุญวัตถุดิบตั้งโรงทานในงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 5 February, 2018 - 14:30