• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/91)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ"

2. บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา HP Reinventing Experiences จังหวัดสงขลา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 5 February, 2018 - 14:30